Connecting to ACCNAME on EUW server


Please be patient

Yêu Cầu Xác Thực


Vì tài nguyên này là có hạn, nên cần ngăn chặn ROBOT SPAM server, vui lòng hãy xác thực bạn KHÔNG phải là ROBOT. Bằng cách nhấp vào "XÁC THỰC" và trả lời các câu hỏi.

Hack Beli & Kim Cương

Hải Tặc Đại Chiến

Chọn Tài Nguyên Bạn Cần Sử Dụng

  • 5 000

  • 10 000

  • 5M

  • 10M